بر اساس سازنده

بر اساس ظرفیت

قیمت

کیت اینورتر

نوع عملکرد

برق مصرفی

نوع گاز مبرد

نوع کمپرسور

داکت اسپلیت 

قیمت داکت اسپلیت

بر اساس سازنده

بر اساس ظرفیت

قیمت

کیت اینورتر

نوع عملکرد

برق مصرفی

نوع گاز مبرد

نوع کمپرسور

داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
Font Awesome Example

داکت اسپلیت ترموکول ظرفیت 24000

عملکرد سرمايش و گرمایش، همراه با کویل آب گرم دارای ابعاد مناسب و سطح صدای پایین گاز مبرد R410a و…
وضعیت:
موجود

گروه مشاوران سانتیگراد
سانتیگراد، مرجع تخصصی سیستم‌های برودتی و حرارتی

30.800.000 تومان

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
Font Awesome Example

داکت اسپلیت ترموکول ظرفیت 30000

عملکرد سرمايش و گرمایش، همراه با کویل آب گرم دارای ابعاد مناسب و سطح صدای پایین گاز مبرد R410a و…
وضعیت:
موجود

گروه مشاوران سانتیگراد
سانتیگراد، مرجع تخصصی سیستم‌های برودتی و حرارتی

38.800.000 تومان

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
Font Awesome Example

داکت اسپلیت ترموکول ظرفیت 36000

عملکرد سرمايش و گرمایش، همراه با کویل آب گرم دارای ابعاد مناسب و سطح صدای پایین گاز مبرد R410a و…
وضعیت:
موجود

گروه مشاوران سانتیگراد
سانتیگراد، مرجع تخصصی سیستم‌های برودتی و حرارتی

45.500.000 تومان

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
Font Awesome Example

داکت اسپلیت ترموکول ظرفیت 42000

عملکرد سرمايش و گرمایش، همراه با کویل آب گرم دارای ابعاد مناسب و سطح صدای پایین گاز مبرد R410a و…
وضعیت:
موجود

گروه مشاوران سانتیگراد
سانتیگراد، مرجع تخصصی سیستم‌های برودتی و حرارتی

52.500.000 تومان

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
Font Awesome Example

داکت اسپلیت ترموکول ظرفیت 48000

عملکرد سرمايش و گرمایش، همراه با کویل آب گرم دارای ابعاد مناسب و سطح صدای پایین گاز مبرد R410a و…
وضعیت:
موجود

گروه مشاوران سانتیگراد
سانتیگراد، مرجع تخصصی سیستم‌های برودتی و حرارتی

69.500.000 تومان

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
Font Awesome Example

داکت اسپلیت ترموکول ظرفیت 60000

عملکرد سرمايش و گرمایش، همراه با کویل آب گرم دارای ابعاد مناسب و سطح صدای پایین گاز مبرد R410a و…
وضعیت:
موجود

گروه مشاوران سانتیگراد
سانتیگراد، مرجع تخصصی سیستم‌های برودتی و حرارتی

69.800.000 تومان

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
Font Awesome Example

داکت اسپلیت بویمن 18000

» عملکرد سرمايش و گرمایش » قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش » گاز مبرد R410 و کمپرسور…
وضعیت:
موجود

گروه مشاوران سانتیگراد
سانتیگراد، مرجع تخصصی سیستم‌های برودتی و حرارتی
فروش ویژه

قیمت اصلی 36.700.000 تومان بود.قیمت فعلی 33.950.000 تومان است.

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
Font Awesome Example

داکت اسپلیت بویمن 24000

» عملکرد سرمايش و گرمایش » قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش » گاز مبرد R410 و کمپرسور…
وضعیت:
موجود

گروه مشاوران سانتیگراد
سانتیگراد، مرجع تخصصی سیستم‌های برودتی و حرارتی
فروش ویژه

قیمت اصلی 40.800.000 تومان بود.قیمت فعلی 37.500.000 تومان است.

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
Font Awesome Example

داکت اسپلیت بویمن 24000 اینورتر

» عملکرد سرمايش و گرمایش و اینورتر » قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش » گاز مبرد R410…
وضعیت:
موجود

گروه مشاوران سانتیگراد
سانتیگراد، مرجع تخصصی سیستم‌های برودتی و حرارتی
فروش ویژه

قیمت اصلی 50.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 45.900.000 تومان است.

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
داکت اسپلیت بویمن
Font Awesome Example

داکت اسپلیت بویمن 30000

» عملکرد سرمايش و گرمایش » قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش » گاز مبرد R410 و کمپرسور…
وضعیت:
موجود

گروه مشاوران سانتیگراد
سانتیگراد، مرجع تخصصی سیستم‌های برودتی و حرارتی
فروش ویژه

قیمت اصلی 36.700.000 تومان بود.قیمت فعلی 33.950.000 تومان است.

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
Font Awesome Example

داکت اسپلیت ترموکول ظرفیت 24000

موجود

30.800.000 تومان

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
Font Awesome Example

داکت اسپلیت ترموکول ظرفیت 30000

موجود

38.800.000 تومان

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
Font Awesome Example

داکت اسپلیت ترموکول ظرفیت 36000

موجود

45.500.000 تومان

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
Font Awesome Example

داکت اسپلیت ترموکول ظرفیت 42000

موجود

52.500.000 تومان

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
Font Awesome Example

داکت اسپلیت ترموکول ظرفیت 48000

موجود

69.500.000 تومان

بررسی جزئیات
داکت اسپلیت ترموکول THERMOCOOL
Font Awesome Example

داکت اسپلیت ترموکول ظرفیت 60000

موجود

69.800.000 تومان

بررسی جزئیات
فروش ویژه
داکت اسپلیت بویمن
Font Awesome Example

داکت اسپلیت بویمن 18000

موجود

قیمت اصلی 36.700.000 تومان بود.قیمت فعلی 33.950.000 تومان است.

بررسی جزئیات
فروش ویژه
داکت اسپلیت بویمن
Font Awesome Example

داکت اسپلیت بویمن 24000

موجود

قیمت اصلی 40.800.000 تومان بود.قیمت فعلی 37.500.000 تومان است.

بررسی جزئیات
فروش ویژه
داکت اسپلیت بویمن
Font Awesome Example

داکت اسپلیت بویمن 24000 اینورتر

موجود

قیمت اصلی 50.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 45.900.000 تومان است.

بررسی جزئیات
فروش ویژه
داکت اسپلیت بویمن
Font Awesome Example

داکت اسپلیت بویمن 30000

موجود

قیمت اصلی 36.700.000 تومان بود.قیمت فعلی 33.950.000 تومان است.

بررسی جزئیات

  قیمت داکت اسپلیت بر چه اساسی تعیین می گردد

قیمت داکت اسپلیت بر اساس عوامل و فاکتور های مانند ظرفیت، نوع کمپرسور، میزان مصرف برق و … تعیین می شود که متاسفانه در این مقطع زمانی با توجه به تحریم ها و نوسانات زیاد نرخ ارز بسیار متغیر می باشد. یکی از مواردی که باید در هنگام خرید داکت اسپلیت به آن توجه کرد، ارزیابی شرکت فروشنده داکت اسپلیت است. جستجو در این زمینه که آیا این شرکت در صورت بروز خرابی توان تحمل هزینه های گارانتی و خدمات را دارد. آیا این شرکت از پرسنل کافی برای ارائه خدمات برخوردار است.آیا پرسنل و مدیران شرکت افرادی هستند که در فکر ایجاد یک برند شناخته شده  و خلق یک تصویر ذهنی مثبت در دید مشتریان باشند. شرکت گروه مشاوران سانتیگراد با داشتن سابقه طولانی در زمینه تولید و فروش و اجرای داکت اسپلیت سعی کرده تا این قیمت داکت اسپلیت را به روز و بسیار مناسب تر از سایر رقبا به شما عزیزان ارائه کند.

  مناسب ترین قیمت داکت اسپلیت در مجموعه سانتیگراد 

برای خرید داکت اسپلیت و  همچنین اجرای آن باید مشاوره تخصصی داشته باشید چراکه اگر ظرفیت سنجی و میزان بار برودتی به درستی انجام نشود خسارت هایی  به پروژه شما وارد می شود که جبران آن هزینه بسیار بالایی دارد . کارشناسان ما در واحد فروش گروه مشاوران سانتیگراد پس از تماس شما سروران گرامی و دریافت پلان معماری برآورد اجرا کانال کشی پروژه را بصورت رایگان به شما ارائه خواهند داد. متخصصان گروه مشاوران سانتیگراد ، بصورت رایگان پروژه را ظرفیت سنجی کرده و دستگاه متناسب با محیط شما را پیشنهاد می‌دهند.شایان ذکر است که کارشناسان ما در اولین فرصت از پروژه بازدید به عمل آورده و بهترین دستگاه را برای خرید داکت اسپلیت به شما پیشنهاد می دهند.

  ظرفیت داکت اسپلیت چگونه تعیین می شود؟

به صورت کلی میتوان ظرفیت حدودی داکت اسپلیت را برای متراژ غیرمفید واحد مسکونی به صورت جودل زیر دسته بندی کنیم. البته محاسبات بار برودتی متناسب با پروژه شما باید  توسط متخصصان در زمینه‌ی مهندسی سیالات و انتقال حرارت انجام شود ولی به صورت کلی میتوان از این جدول کمک گرفت

مساحت غیرمفید واحد مسکونی (برحسب متر مربع)ظرفیت دستگاه داکت اسپلیت (Btu/hr)
0 تا 60 متر مربع24000
60 تا 90 متر مربع30000
90 تا 120 متر مربع36000
120 تا 150 متر مربع24000+30000
150 تا 200 متر مربع2*30000

  خرید داکت اسپلیت 

 داکت اسپلیت ها در حال حاظر یکی از محبوب ترین سیستم های تهویه مطبوع در کشور هستند،قبل از خرید داکت اسپلیت باید نیاز های پروژه خود را به صورت دقیق بررسی کنید چراکه خرید داکت اسپلیت به فاکتور هایی از قبیل میزان مساحت و ارتفاع محیطی که قصد دارید برای آن داکت اسپلیت در نظر بگیرید و همچنین دما و میزان رطوبت منطقه ای که در آن قرار دارید و نوع برق تکفاز یا سه فاز در آن منطقه بستگی دارد. کارشناسان و متخصصان ما در مرکز فروش مجموعه بزرگ سانتیگراد در وحله اول با بررسی تمامی شرایط پروژه، مشاوره دقیق و تخصصی به شما ارائه می دهند و سپس با اطمینان از اینکه همه جوانب در نظر گرفته شده است اقدام به طراحی بر اساس میزان ظرفیت مورد نیاز و جانمایی زون های پروژه میکنند و در نهایت قیمت داکت اسپلیت تقدیم کارفرمای محترم می گردد.

  فروش داکت اسپلیت در مجموعه سانتیگراد

داکت اسپلیت تخصص ماست. شرکت گروه مشاوران سانتیگراد با داشتن کارشناسانی خبره و کارآزموده، سال‌ها در زمینه فروش داکت اسپلیت فعالیت می‌کنند. پس اگر قصد خرید داکت اسپلیت  را دارید، کافی است با شماره تماس  واحد فروش این شرکت تماس بگیرید و کار طراحی و اجرای و خرید داکت اسپلیت خود را به آن‌ها بسپارید. بزرگترین تیم های اجرایی در زمینه داکت اسپلیت ما تمامی خدمات را در کمترین زمان ممکن به شما ارائه خواهند داد.ما کار را به صورت پکیج به شما ارئه می دهیم که شامل طراحی و اجرا و فروش داکت اسپلیت می باشد.

 داکت اسپلیت چیست و چگونه کار میکند؟

داکت اسپلیت مشابه اسپلیت های معمولی یا کولرهای گازی است، با این تفاوت که به جای اواپراتور یا پانل که روی دیوار نصب می شود و قابل مشاهده است، یک یونیت داخلی توکار برای تجهیزات در نظر گرفته شده است و در نهایت فقط یک دریچه از داخل اتاق برای خروج هوا تعبیه شده است.سیستم تهویه مطبوع کانالی یا داکت اسپلیت، گرمایش یا سرمایش را از طریق سیستم کانال هایی که در سراسر خانه یا فضای تجاری شما پخش شده است، فراهم می کند این امر به معماران انعطاف زیادی در هنگام طراحی ساختمان می دهد. داکت اسپلیت از دو قسمت یونیت خارجی و یونیت داخلی تشکیل شده است. یونیت خارجی ، متشکل از یک کندانسور، کمپرسور و یک فن انتقال هوا، معمولاً در قسمت پشت بام یا تراس و در یک کابینت فلزی در یک بسته قرار می گیرند. و یونیت داخلی متشکل از اواپراتور و شیر انبساط و فن موتور است که یونیت خارجی  مبرد را در اختیار اواپراتور قرار می‌دهد و این مکانیسم هوا را خنک می‌کند و آن را از طریق یک فن انتقال هوا به شبکه کانال‌های هوای مرکزی پمپ می‌کند. هوای خنک یا گرم سپس از طریق یک سری مجراها و دریچه ها در سراسر ساختمان پخش می شود و کنترل هوای مناسب را فراهم می کند.

  انواع داکت اسپلیت 

اگر قصد خرید داکت اسپلیت دارید باید این نکته را بدانید که در کل از نظر کارکرد و بخصوص مصرف برق دو نوع داکت اسپلیت وجود دارد، نوع معمولی یا مصرف انرژی با درجه  پایین تر که اصطلاحا به آن ها نوع (ON-OFF) گفته می شود و نوع داکت اسپلیت اینورتر یا برق مصرفی با گرید بالا که در این نوع از داکت اسپلیت ها ز کمپرسورهای دور متغیر استفاده می شود و در نتیجه در مصرف انرژی صرفه جویی می شود. در این کمپرسورها با کاهش دما سرعت کمپرسور به صورت خودکار کاهش می یابد و با افزایش آن سرعت کمپرسور افزایش می یابد. در واقع کمپرسور اینورتر یک کمپرسور تا حدودی هوشمند به حساب می آید و متناسب با ظرفیت و نیاز کاربر و دمای مورد نظر وی کار خواهد کرد. در مقابل، کمپرسورهای معمولی نوع B بدون در نظر گرفتن نیاز یا ظرفیت به هر حال با سرعت و سرعت ثابت کار می کنند. نتیجه افزایش مصرف برق است.این موارد بر قیمت داکت اسپلیت نیز تاثیر زیادی دارد

  سوالات متداول

در اینصورت ممکن است دستگاه در مدت زمان طولانی‌تری کار کند و تحت فشار باشد. در این شرایط، مصرف برق داکت اسپلیت نیز افزایش می‌یابد. همچنین، محیط موردنظر دیرتر خنک می‌گردد.

پیشنهاد تیم فنی ما دو دستگاه است، زیرا علاوه بر اینکه دستگاه اتاق های خواب‌ جدا شده،  سطح صدای کارکرد یک دستگاه ۶۰.۰۰۰ ممکن است  بسیار زیاد باشد و موجب صلب آسایش ساکنین  شود. دستگاه ۶۰.۰۰۰ بیشتر در پروژه‌های تجاری استفاده می شود و برای واحدهای مسکونی چندان مناسب نیست.

قطعا خیر، این روش کاملا تخصصی است و نیازمند دانش و مهارت و همچنین تجربه بالا در زمینه‌ی مهندسی سیالات و انتقال حرارت است.

بله، این روش‌ها شکل ساده شده‌ی روش تخصصی است و کاملا قابل اطمینان هستند.

گرمایش در داکت اسپلیت ها به دو صورت کویل آب گرم و هیت پمپ می باشد. بهترین نحوه عملکرد داکت اسپلیت در حالت گرمایشی با افزودن یک کویل آبگرم به یونیت داخلی به جای استفاده از heat pump خود دستگاه  توسط پکیج گازسوز و یا بویلر موتورخانه می باشد .

گرمایش از طریق کمپرسور دستگاه داکت اسپلیت صورت می گیرد و علاوه بر مصرف برق بسیار زیاد ظرفیت گرمایش کمتری نسبت به ظرفیت سرمایش دستگاه داکت اسپلیت دارد و ممکن است در سرمای زیر صفر در زمستان موجب یخ زدگی کندانسور گردد.

کارکرد هر دو دستگاه  تقریبا مشابه است اما یونیت داخلی دستگاه داکت اسپلیت در سقف کاذب نصب می شود و به وسیله کانال های تهویه هوای مطبوع را به فضاهای تهویه شونده انتقال می دهد ولی کولرهای گازی معمولی که اصطلاحاً به آن اسپیلت می‌گویند فقط محیطی که دستگاه در آن قرار دارد را تهویه می کند.

پس از بازدید کارشناس از پروژه و بررسی نقشه های آن برآورد اولیه اجرای لوله مسی و کانال های تهویه به شما ارائه می شود. لطفا جهت دریافت هزینه های نصب داکت اسپلیت و اجرای لوله مسی و کانال دستگاه با بخش فروش شرکت گروه مشاوران سانتیگراد تماس حاصل فرمایید .

داکت اسپلیت  ها  معمولا از برق 220 ولت تکفاز در تناژهای 2 تا 3تن تبرید و برق 380 ولت سه فاز در تناژهای 3.5 تا 5 تن تبرید استفاده می کند.

دمای سطح خارجی کانال داکت اسپلیت وقتی که دستگاه  در حالت سرمایشی کار می کند بسیار کم است و هوای مرطوب اطراف کانال پس از تماس با سطح کانال چگالیده شده و قطرات آب روی سطح کانال به وجود می آیند که باعث می شود سقف خیس گردد به همین دلیل برای جلوگیری از تشکیل این قطرات آب سطح کانال را عایق می کنند همچنین عایق از بروز صدای هوای در گردش در کانال جلوگیری می کند و باعث می شود صدای کارکرد دستگاه کمتر شود.

برای ساختمان های با  متراژ بالا سیستم چیلر یا سیستم VRF پیشنهاد می شود که می توان از پنل های داخلی متنوعی در محیط استفاده کرد.

شرکت سانتیگراد

امکان ارسال به سراسر کشور 

تحویل سریع و به موقع

شرکت سانتیگراد

امکان ارسال به سراسر کشور 

تحویل سریع و به موقع

سانتیگراد

مرجع تخصصی سیستم‌های برودتی و حرارتی   |   تلفن پشتیبانی 22321307 – 021

ارائه مشاوره فنی تخصصی

مناسب‌ترین قیمت

صدور آنی پیشفاکتور

خدمات پس از فروش گسترده

ضمانت بازگشت کالا

سانتیگراد

مرجع تخصصی سیستم‌های برودتی و حرارتی   |   تلفن پشتیبانی 22321307 – 021

ارائه مشاوره فنی تخصصی

صدور آنی پیشفاکتور

خدمات پس از فروش گسترده

ضمانت بازگشت کالا

keyboard_arrow_up
تماس سریع
مستقیماً با کارشناش بخش مورد نظر تماس بگیرید
واحد فروشPhone
واحد تعمیرات و نگهداریPhone
واحد پشتیبانیPhone
چت واتساپWhatsApp