جامع‌ترین و کامل‌ترین بانک ارور پکیج

تخصصی ترین مرکز تعمیر پکیج در تهران

ارائه کامل‌ترین بانک ارور پکیج های موجود در بازار کشور، گردآوری ارورها و کد خطا پکیج تمامی برندها و مدل‌ها برای برطرف کردن و عیب‌یابی مشکلات پکیج در مجموعه بزرگ گروه مشاوران سانتیگراد

کامل‌ترین و دقیق‌ترین بانک کد خطای پکیج

رفع تمامی ارورها و خطاها

عیب‌یابی و بررسی مشکلات تمامی برندها

خدمت رسانی در کمترین زمان

بانک ارور پکیج

 کد خطاها و ارور پکیج بوتان مدل کالداونیزیا و اپتیما

پکیج بوتان، یکی از محبوب‌ترین و پر استفاده‌ترین دستگاه‌های گرمایشی در منازل و ساختمان‌ها می‌باشد. لیست زیر یکی از کامل‌ترین و دقیق‌ترین لیست‌های کد خطاها و ارور پکیج بوتان مدل کالداونیزیا و اپتیما است که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E1 پکیج بوتان , ارور E1 پکیج بوتان , ارور E2 پکیج بوتان , ارور E3 پکیج بوتان , ارور E4 پکیج بوتان , ارور E5 , ارور E5 ارور E7 ارور E8 ارور E9

 کد خطاها و ارور پکیج بوتان مدل روما

دقیق‌ترین لیست‌ کد خطاها پکیج بوتان مدل روما که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E1 پکیج بوتان , ارور A01 پکیج بوتان , ارور A02 پکیج بوتان , ارور A03 پکیج بوتان , ارور A04 پکیج بوتان , ارور A05 پکیج بوتان , ارور A06 ارور A11 ارور ADJ

بانک ارور پکیج مدل روما

 کد خطاها و ارور پکیج بوتان مدل پرلا و پرلا پرو

دقیق‌ترین لیست‌های کد خطاها و ارور پکیج بوتان مدل پرلا پرو و پرلا که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E01 پکیج بوتان , ارور E01 پکیج بوتان , ارور E02 پکیج بوتان , ارور E03 پکیج بوتان , ارور E04 پکیج بوتان , ارور E05 , ارور E05 ارور E07 ارور E08 ارور E09

بانک ارور پکیج مدل مدل پرلا و پرلا پرو

 کد خطاها و ارور پکیج بوتان مدل پارما و بیتا

دقیق‌ترین لیست‌های کد خطاها و ارور پکیج بوتان مدل پارما و مدل بیتا که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E011 پکیج بوتان , ارور E01 پکیج بوتان , ارور E02 پکیج بوتان , ارور ADJ پکیج بوتان , ارور E04 پکیج بوتان , ارور E05 , ارور E05 ارور E07 ارور E08 ارور E09

بانک ارور پکیج مدل پارما و بیتا

 کد خطاها و ارور پکیج بوتان مدل CV

دقیق‌ترین لیست‌های کد خطاها و ارور پکیج بوتان مدل CV که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E13 پکیج بوتان , ارور E15 پکیج بوتان , ارور E99 پکیج بوتان , ارور ADJ پکیج بوتان , ارور E29 پکیج بوتان , ارور E17 , ارور E15 ارور E07 ارور E08 ارور E09

بانک ارور پکیج مدل CV

 کد خطاها و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل‌های آنالوگ

لیست‌های کد خطا پکیج ایران رادیاتور که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E13 پکیج بوتان , ارور E15 پکیج بوتان , ارور E99 پکیج بوتان , ارور ADJ پکیج بوتان , ارور E29 پکیج بوتان , ارور E17 , ارور E15 ارور E07 ارور E08 ارور E09

بانک ارور پکیج ایران رادیاتور مدل‌های آنالوگ

 کد خطاها و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل‌ L

لیست‌های کدخطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل L که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد.ارور E8 پکیج ایران رادیاتور  , ارور E50 پکیج ایران رادیاتور, ارور E88 پکیج ایران رادیاتور, ارور ADJ پکیج ایران رادیاتور, ارور E10 پکیج ایران رادیاتور, ارور E31 ایران رادیاتور, ارور E42 ارور E41 ارور E81 ارور E51

بانک ارور پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل L

 کد خطاها و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل‌ K

لیست‌های کدخطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل K که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E8 پکیج ایران رادیاتور  , ارور E50 پکیج ایران رادیاتور, ارور E88 پکیج ایران رادیاتور, ارور ADJ پکیج ایران رادیاتور, ارور E10 پکیج ایران رادیاتور, ارور E31 ایران رادیاتور, ارور E42 ارور E41 ارور E81 ارور E51

بانک ارور پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل K

ارور و کد خطا پکیج بوش

لیست‌های کدخطا و ارور پکیج بوش مدل یورومکس، کلاسیک، سیلور و کامفورت که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور A3 پکیج بوش , ارور A7 پکیج بوش , ارور EA پکیج بوش , ارور F7 پکیج بوش , ارور FD پکیج بوش , ارور E31 , ارور E42 ارور E41 ارور E81 ارور E51

ارور پکیج بوش
ارور پکیج بوش

 کد خطاها و ارور پکیج ایساتیس مدل NEWSTAR 26FF AND MEHR 26FF

لیست‌های کدخطا و بانک ارور پکیج ایران رادیاتور مدل NEWSTAR 26FF AND MEHR 26FF که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E1 پکیج ایساتیس  , ارور E2 پکیج ایساتیس  , ارور E3 پکیج ایساتیس  , ارور E4 پکیج ایساتیس  , ارور E5 پکیج ایساتیس  , ارور E31 ایساتیس  ر, ارور E42 ارور E41 ارور E81 ارور E51

ارور پکیج ایساتیس

 کد خطاها و ارور پکیج آلزان مدل میتوس

لیست‌های کدخطا و ارور پکیج آلزان مدل میتوس که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E1 پکیج آلزان , ارور E2 پکیج آلزان , ارور E3 پکیج آلزان , ارور E4 پکیج آلزان , ارور E5 پکیج آلزان , ارور E31 آلزان ر, ارور E42 ارور E41 ارور E81 ارور E51

ارور پکیج آلزان مدل میتوس

 کد خطاها و ارور پکیج اخگر مدل ARA

لیست‌های کد خطا پکیج و ارور پکیج اخگر ARA که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. 

ارور پکیج اخگر

 کد خطاها و ارور پکیج پلار لاکی استار

لیست‌های کدخطا و ارور پکیج پلار مدل لاکی استار که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E1 پکیج پلار , ارور E2 پکیج پلار , ارور E3 پکیج پلار , ارور E4 پکیج پلار , ارور E5 پکیج پلار , ارور E31 پلار ر, ارور E42 ارور E41 ارور E81 ارور E51

ارور پکیج پلار مدل لاکی استار

 کد خطاها و ارور پکیج پلار اوشن استار

لیست‌های کدخطا و  بانک ارور پکیج پلار مدل اوشن استار که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E1 پکیج پلار , ارور E2 پکیج پلار , ارور E3 پکیج پلار , ارور E4 پکیج پلار , ارور E5 پکیج پلار , ارور E31 پلار ر, ارور E42 ارور E41 ارور E81 ارور E51

ارور پکیج پلار مدل اوشن استار

 کد خطاها و ارور پکیج باکسی مدل eco3

لیست‌های کد خطا پکیج و ارور پکیج باکسی مدل eco3 که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E01 پکیج باکسی , ارور E02 پکیج باکسی , ارور E10 پکیج باکسی , ارور E03 پکیج باکسی , ارور E05 پکیج باکسی , ارور E43 باکسی ر, ارور E42 ارور E41 ارور E81 ارور E51

کد خطا پکیج

 کد خطاها و ارور پکیج باکسی مدل LUNA3

لیست‌های کد خطا و ارور پکیج باکسی مدل LUNA 3 که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E01 پکیج باکسی , ارور E02 پکیج باکسی , ارور E10 پکیج باکسی , ارور E03 پکیج باکسی , ارور E05 پکیج باکسی , ارور E43 باکسی ر, ارور E42 ارور E41 ارور E81 ارور E51

کد خطا پکیج

 بانک ارور پکیج تاچی تیپ A

لیست‌های کد خطا و ارور پکیج تاچی تیپ A که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E1 پکیج تاچی , ارور E2 پکیج تاچی , ارور E3 پکیج تاچی , ارور E4 پکیج تاچی , ارور E5 پکیج تاچی , ارور E31 تاچی ر, ارور E42 ارور E41 ارور E81 ارور E51

ارور پکیج تاچی تیپ A

 کد خطاها و ارور پکیج تاچی تیپ B

لیست‌های کد خطا و ارور پکیج تاچی تیپ B که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E1 پکیج تاچی , ارور E2 پکیج تاچی , ارور E3 پکیج تاچی , ارور E4 پکیج تاچی , ارور E5 پکیج تاچی , ارور E31 تاچی ر, ارور E42 ارور E41 ارور E81 ارور E51

ارور پکیج تاچی تیپ B

 کد خطاها و ارور پکیج تاچی تیپ C

لیست‌های کد خطا پکیج و ارور پکیج تاچی تیپ C که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E1 پکیج تاچی , ارور E2 پکیج تاچی , ارور E3 پکیج تاچی , ارور E4 پکیج تاچی , ارور E5 پکیج تاچی , ارور E31 تاچی ر, ارور E42 ارور E41 ارور E81 ارور E51

ارور پکیج تاچی تیپ C

 کد خطاها و ارور پکیج مرکوری و مگاتروم

لیست‌های کدخطا و ارور پکیج مرکوری و مگاتروم که به شما توضیحاتی در مورد عیب‌یابی و حل مشکلات دستگاه و عملی که باید انجام دهید ارائه میدهد. ارور E1 پکیج مرکوری و مگاتروم, ارور E2 پکیج مرکوری و مگاتروم, ارور E3 پکیج مرکوری و مگاتروم, ارور E4 پکیج مرکوری و مگاتروم, ارور E5 پکیج مرکوری و مگاتروم, ارور E31 مرکوری و مگاترومر, ارور E42 ارور E41 ارور E81 ارور E51

ارور پکیج مرکوری و مگاتروم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
تماس سریع
مستقیماً با کارشناش بخش مورد نظر تماس بگیرید
واحد فروشPhone
واحد تعمیرات و نگهداریPhone
واحد پشتیبانیPhone
چت واتساپWhatsApp